Менаџмент безбедности спортских такмичења 2015

Факултет за спорт је, другу годину за редом, организовао Међународну научну конференцију из области менаџмента безбедности у спорту, овог пута у сарадњи са Националном спортском академијом “Васил Левски” из Бугарске, под тематским називом „Превенција насилја и недоличног понашања на спортским борилиштима“. Циљ Конференције био је размена знања, искустава и информација значајних за решавање теоријских и практичних питања из домена безбедности спортских такмичења, са посебним освртом на превенцију насиља и недоличног понашања на спортским борилиштима.

Питање безбедности у спорту, посебно на већим спортским такмичењима, представлја веома значајан проблем у савременом свету, који захтева мултидисциплинарни приступ са аспекта менаџмента. Поздравлјајући учеснике и госте Конференције, декан Факултета за спорт и председник организационог програма Конференције, проф. др Иванка Гајић, подсетила је да се друштва широм света, већ деценијама, суочавају са проблемом насилја и недоличног понашања на спортским борилиштима, истичући важност одговарајућих превентивних мера на међународном и унутрашњем државном плану.

– Факултет за спорт се, у складу са својим програмским определјењима друштвено одговорне високошколске установе и активног учесника у систему спорта Републике Србије, определио да и ове године, партнерски са Националном спортском академијом “Васил Левски” из Софије, буде домаћин и организатор Конференције на којој се збирају знања и искуства различитих, релевантних друштвених актера ради превенције насилја и немилих сцена на спортским борилиштима. Верујем да ћемо по завршетку Конференцији бити корак ближи заједничком цилју, а то је повратак фер – плеја на спортска борилишта и афирмацији спорта као једне од највреднијих друштвених вредности – констатовала је професорка Гајић.

Конференцију је, након поздравне речи проф. др Николаја Колева, декана Факултета за спортске тренере Националне спортске академије “Васил Левски” из Софије, званично отворио проф. др Зоран Цекић, ректор Универзитета „УНИОН-Никола Тесла“ из Београда.

У пленарном делу Конференције излагања су поднели експерти из Србије: проф. др Драган Коковић и проф. др Радивоје Петровић са Факултета за спорт, проф. др Зорица Мршевић из Института друштвених наука у Београду, као и др Божидар Оташевић из Министарства унутрашњих послова Републике Србије, као и угледни научни радници из иностранства: проф. др Џеф Пирсон, професор спортског права са Универзитета у Манчестеру и проф. др Симеон Јорданов са Националне спортске академије “Васил Левски” из Софије.

На одвојеним, паралелним сесијама презентовано је више од 30 оригиналних ауторских, научних и стручних, радова, а одржан је и Округли сто под називом „Насилје, спорт, политика“. У раду Конференције учествовало је преко 50 стручњака и научних радника из Србије, угледни гости из иностранства, попут проф. др Џона Хјусона и др Маје Ковач са Универзитета у Ленкаширу, као и представници надлежних државних структура, МУП-а Републике Србије и Војске Србије, кровних спортских организација, Олимпијског комитета Србије и Спортског савеза Србије, националних гранских савеза и других спортских организација.

Заклјучак Конференције је да је за решавање глобално актуелне проблематике превенције насилја и недоличног понашања на спортским борилиштима неопходно комплексно деловање на интердисциплинарној основи кроз свеобухватни друштвено-економски контекст. То се првенствено односи на улогу државних органа, организатора и непосредних учесника спортских такмичења, на значај породичног васпитања и васпитно-образовног рада у школама и на факултетима, и коначно, на утицај масовних медија на спорт и друштво у целини, са цилјем да спортска борилишта поново постану место на коме се валоризују све позитивне вредности, друштвено прихватлјиве норме и културни облици понашања изграђивани кроз дугу и славну историју спорта.

Да је тема актуелна и буди интересовање и ван граница наше землје потврђује присуство угледног новинара чувеног Волстрит журнала (Wалл Стреет Јоурнал), господина Нафтали Бендавида, својевремено и извештача из Беле куће, који је, трагајући за одговорима у вези насилја на спортским догађајима, одлучио да извештава са ове Конференције. Биће занимњиво прочитати какве утиске је понео из Београда, будући да је, са осталим гостима, имао прилику да уживо посматра српски вечити дерби, доживи атмосферу и осети страст домаћих фудбалских навијача. Наравно и да се из прве руке упозна са односом српског друштва и власти према хулиганизму и насиљу на спопртским приредбама.

Зборник радова

Галерија