Спорт, здравље, животна средина 2015

На Факултету за спорт Универзитета „Унион – Никола Тесла“, на Новом Београду 30. октобра 2015. године, одржана је Друга међународна научна конференција – “Спорт, здравље, животна средина,“ са циљем размене знања, искустава и информација значајних за спорт, здравље, спортски и здравствени туризам и животну средину.

Присутне студенте, професоре и зинтересовану стручну јавност поздравили су и пожелели им успешан рад деканка Факултета за спорт, професорка Иванка Гајић и професор др Димитри Михајлов, проректор за квалитет наставе и акредитацију Националне спортске академије “Васил Левски” из Софије, са којим Факултет за спорт веома интензивно сарађује. Деканка Факултета за спорт, професор др Иванка Гајић указала је на стратешки циљ конференције – повезивање теорије и праксе, чиме Факултет даје допринос струци и науци.

Професор Михајлов је истакао, као посебну вредност, чињеницу да веома мало, чак и далеко старијих и референтнијих високообразовних установа, успе да за годину дана организује три, веома квалитетне и посећене, међународне научне конференције, као што је то Факултет за спорт урадио ове године организацијом конференција „Жене у спорту“, у марту месецу ове године, „Менаџмент безбедности спортских такмичења“ у априлу и сада „Спорт, здравље, животна средина“.

Конференцији су присуствовали аутори из земље и иностранства, док су у пленарној сесији своје радове представили: професор Факултета за спорт и председник научног одбора конференције, др Фрања Фратрић, који је предавао на тему „Вежбање, здравље и животни стил“, професор др Данијела Дашева, проректор за науку, пројекте и међународну сараднњу НСА “Васил Левски“, из Софије са темом „Покрет Спорт за све у Бугарској и земљама Балкана“, др Сања Мазић, професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, и члан здравствене комисије Олимпијског комитета Србије са темом „Дозирана физичка активност у превенцији и терапији обољења“, професор др Васко Драшковић, са Факултета за спорт Универзитета „УНИОН – Никола Тесла“ који је презентовао рад на тему „Повезаност науке, струке и праксе у превенцији ризико – фактора и савременог начина живота, као и Бојан Јаћимовић, генерални секретар Параолимпијског комитета Србије са радом „Спорт као инструмент инклузије“.

Након пленарне сесије, организоване су три одвојене сесије из области спорта, здравља и животне средине и туризма. На тај начин су посетиоци конференције имали прилику да посете сесију у складу са својим интересовањима и афинитетима.

Општи закључак конференције је да је најважнија превентива, физичка активност са главним циљем предупређења могућих здравствених фактора ризика, гледано са одређеног аспекта понашања и мењања лоших навика.

Уколико прихватимо одговарајући стил живота, моћи ћемо да преузмемо команду над својим животом и постати главни јунаци подвига који се зове испуњен и здрав живот пун задовољства.

Зборник радова

Галерија