Уређивачки одбор

Проф. др Иванка Гајић

Декан Факултета за спорт

Проф. др Радивоје Петровић

Главни и одговорни уредник

Доц. др Ивана Парчина

Члан Уређивачког одбора

Доц. др Урош Митровић

Члан Уређивачког одбора

Ивана Глеђа

Секретар