Научни одбор

 • Проф. др Милан Михајловић, Факултет за спорт, Универзитет „Унион – Никола Тесла“, Београд, Србија, председник;
 • проф. др Дамир Ахмић, Едукацијски факултет, Травник, Босна и Херцеговина;
 • проф. др Мирољуб Благојевић, Криминалистичко – полицијска академија, Београд, Србија;
 • проф. др Веселин Бунчић, Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера, Суботица, Србија;
 • проф. др Борка Вукајловић, Независни универзитет Бања Лука, Бања Лука, Босна и Херцеговина;
 • проф. др Иванка Гајић, Факултет за спорт, Универзитет „Унион – Никола Тесла“, Београд, Србија;
 • проф. др Александер С. Гољевшчек, Словенија; проф. др Руслан Гребнев, Русија;
 • проф. др Миливој Допсај, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду, Београд;
 • проф. др Веско Драшковић, Факултет за спорт, Универзитет „Унион – Никола Тесла“, Београд, Србија;
 • проф. др Драгослав Јаконић, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, Србија;
 • проф. др Јасмина Ковачевић, Дефектолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд, Србија;
 • проф. др Драган Коковић, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, Србија;
 • проф. др Дејан Мадић, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, Србија;
 • проф. др Сања Мазић, Медицински факултет, Универзитет у Београду, Београд, Србија;
 • проф. др Пане Мандић, Универзитет „Апеирон“, Бања Лука, Босна и Херцеговина;
 • проф. др Мира Милић, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, Србија;
 • проф. др Зоран Милошевић, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, Србија;
 • проф. др Милан Нешић, Факултет за спорт и туризам, Универзитет „Едуконс“, Сремска Каменица, Србија;
 • проф. др Стево Поповић, Факултет за спорт и физичко васпитање, Универзитет Црне Горе, Никшић, Црна Гора;
 • проф. др Мира Пуцаревић, Факултет заштите животне средине, Универзитет „Едуконс“, Сремска Каменица, Србија;
 • проф. др Миливоје Радовић, Економски факултет, Универзитет Црне Горе, Подгорица, Црна Гора;
 • проф. др Горан Рађен, Општа болница „Medigroup“, Београд, Србија;
 • проф. др Изет Рађо, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Сарајеву, Сарајево, Босна и Херцеговина;
 • проф. др Елизабета Ристановић, Војномедицинска академија, Београд, Србија;
 • проф. др Светлана Стевовић, Факултет за екологију и заштиту животне средине, Универзитет „Унион – Никола Тесла“, Београд, Србија;
 • проф. др Снежана Штрбић, Факултет заштите животне средине, Универзитет „Едуконс“, Сремска Каменица, Србија;
 • доц. др Марјан Маринковић, Војна академија, Универзитет одбране / Факултет за спорт, Универзитет „Унион – Никола Тесла“, Београд, Србија;
 • доц. др Дејан Миленковић, Факултет за спорт, Универзитет „Унион – Никола Тесла“, Београд, Србија;
 • доц. др Бела Мухи, Факултет пословне економије, Универзитет „Едуконс“, Сремска Каменица, Србија;
 • доц. др Дејан Нешић, Медицински факултет, Универзитет у Београду, Београд, Србија;
 • доц. др Немања Ћопић, Факултет за спорт, Универзитет „Унион – Никола Тесла“, Београд, Србија;
 • др Ненад Сударов, Покрајински завод за спорт, Нови Сад, Србија;
 • др Рада Ракочевић, Факултет за спорт, Универзитет „Унион – Никола Тесла“, Београд, Србија;
 • Doc. Hasan Akkus, PhD, Faculty of Sport Sciences, University of Selcuk, Konya, Turkey;
 • Associate Prof. Perparim Ferunaj, PhD, Faculty of Physical Activity and Recreation, Sports University of Tirana, Tirana, Albania;
 • Associate Prof. Jean Firica, PhD, Faculty of Physical Education and Sports, University Craiova, Craiova, Romania;
 • Associate Prof. Manuel Crsitian FIRICĂ, Phd, Spiru Haret University of Craiova, Romania;
 • Associate Prof. Camelia FIRICĂ, Phd, Spiru Haret University of Craiova, Romania;
 • Prof. Tatiana Iancheva, PhD, National Sports Academy „Vassil Levski“ Sofia, Bulgaria;
 • Prof. Dimitar Mihailov, PhD, National Sports Academy „Vassil Levski“, Sofia, Bulgaria;
 • Prof. Kyle Pierce, PhD, College of Business, Education and Human Development, Louisiana State University Shreveport, Shreveport, Louisiana, USA;
 • Prof. Sasho Popovski, PhD, Macedonian Olympic Committee, Skopje, Macedonia;
 • Assistant Prof. Patraporn Sitilertpisan, PhD, Faculty of Associated Medical Sciences, University Chiang Mai, Thailand;
 • Prof. Sirilak Tahtman, PhD, Faculty of Allied Health Sciences, Tahmmasart University, Thailand.