Организациони одбор

 • Проф. др Иванка Гајић, Факултет за спорт, Универзитет „Унион – Никола Тесла“, Београд, Србија, председник;
 • доц. др Драган Атанасов, Факултет за спорт, Универзитет „Унион – Никола Тесла“, Београд, Србија;
 • доц. др Ивана Парчина, Факултет за спорт, Универзитет „Унион – Никола Тесла“, Београд, Србија;
 • Ивана Глеђа, Факултет за спорт, Универзитет „Унион – Никола Тесла“, Београд, секретар;
 • проф. др Миодраг Јеленковић, Факултет за спорт, Универзитет „Унион – Никола Тесла“, Београд, Србија;
 • доц. др Немања Ћопић, Факултет за спорт, Универзитет „Унион – Никола Тесла“, Београд, Србија;
 • др Светлана Петронијевић, Факултет за спорт, Универзитет „Унион – Никола Тесла“, Београд, Србија;
 • аст. МА Филип Лукић, Факултет за спорт, Универзитет „Унион – Никола Тесла“, Београд, Србија;
 • доц. др Никола Чикириз, Факултет за спорт, Универзитет „Унион – Никола Тесла“/ Војно медицинска академија, Београд, Србија;
 • доц. др Александар Павловић, Факултет за спорт, Универзитет „Унион – Никола Тесла“ / Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд, Србија;
 • доц др Драган Гостовић, Факултет за међународну политику и безбедност / Факултет за спорт, Универзитет „Унион – Никола Тесла“, Београд, Србија;
 • доц. др Биљана Панин, Факултет заштите животне средине, Универзитет „Едуконс“, Сремска Каменица, Србија;
 • доц. др Дуња Прокић, Факултет заштите животне средине, Универзитет „Едуконс“, Сремска Каменица, Србија;
 • доц. др Велибор Срдић, Факултет спортских наука, Универзитет „Апеирон“, Бања Лука, Босна и Херцеговина;
 • доц. др Весна Репић Ћујић, Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије, Београд, Србија;
 • др Сенка Мазић, Медицинска школа, Београд, Србија;
 • мр Андреј Швент, „INTACT“, Словенија, доц. др Јанез Водичар,Факултет за спорт, Универзитет у Љубљани, Словенија